Bastylia

Jest miejscem gdzie w latach 1370-1789 stała budowla obronna. Nazwa Bastylia wzięła się od słowa la Bastille, które w wolnym tłumaczeniu oznacza zamek za rogatkami miasta (można przyrównać do polskiego barbakanu). W XVII w. została przebudowana w więzienie. 14 lipca 1789 r. czyli w czasie początków rewolucji francuskiej tłum ludzi zaczął szturmować więzienie w poszukiwaniu broni. W wyniku szturmu zostało uwolnionych 7 więźniów. Parę miesięcy później budynek został zburzony. Do dnia dzisiejszego 14 lipca jest świętem narodowym, podczas którego Francuzi świętują uniwersalne wartości, takie jak wolność, demokracja i prawa człowieka w imię których walczyliśmy. 


Paryż atrakcje Plac Bastilia

Na środku placu znajduje się Kolumna Lipcowa upamiętniająca nie Wielką Rewolucję tylko tę z lipca 1830 roku zwaną Trois Glorieuses - Trzy Dni Chwały. Ofiary (504 osoby) tego krótkiego powstania zostały pochowane w krypcie pod kolumną.

Paryż atrakcje Plac Bastylia


Budowę kolumny rozpoczął w 1831 roku Jean Antoine Alavoine a ukończył Joseph Duc. Wykonana jest z brązu, ma 52 metry wysokości i 4 metry średnicy. Wykonana została z przetopionych armat Nepoleona Bonaparte. W środku jest pusta, podzielona na trzy części, z których każda symbolizuje jeden dzień rewolucji. Na szczycie kolumny znajduje się Genie de la Liberte (Duch Wolności).

Paryż atrakcje Plac Bastylia
 

 
 
 
 
 
webperfection.pl